Valstybinė kalba

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL BAZINĖS MOKYKLOS SKYRIMO IR TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO KVALIFIKAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO

2017 m. lapkričio 30 d. Nr. A1-2150

Telšiai

 

Vadovaudamasis Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-286 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo ir vykdymo“, 6 punktu:

1. S k i r i u Telšių suaugusiųjų mokyklą valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo ir vykdymo bazine mokykla.

2. S u d a r a u šios sudėties Telšių rajono savivaldybės valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisiją:

Gediminas Simanavičius – Telšių suaugusiųjų mokyklos direktorius (komisijos pirmininkas);

Aldona Norkienė, Telšių suaugusiųjų mokyklos lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja (komisijos sekretorė);

Sonata Albrikienė, Telšių suaugusiųjų mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Arūnas Juška, Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas;

Indra Mileškienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė;

Gitana Piktužytė, Telšių suaugusiųjų mokyklos istorijos vyresnioji mokytoja;

Arūnas Raudonaitis, Telšių suaugusiųjų mokyklos istorijos mokytojas.

3.  P r i p a ž į s t u netekusiu galios Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 20 d. įsakymą Nr. A1-1932 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos“.

 

Administracijos direktorius                      Saulius Urbonas

 

Parengė

Daiva Tūmienė

2017-11-29